Coaching & begeleiding
op maat


Voor jongeren en (jong)volwassenen die een duwtje in de juiste richting nodig hebben, zijn wij zijn een betrouwbare, flexibele en innovatieve organisatie. Met jarenlange ervaring in het sociaal domein, richten onze professionals zich op het stimuleren van positieve ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij bieden een programma dat aansluit bij de jongere en zijn of haar omgeving. 


DiverCity Coaching richt zich op jongeren en/of jongvolwassenen uit de regio Rotterdam die individueel of binnen een gezin ondersteuning nodig hebben met betrekking tot puberteit, gedrag, volwassen worden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het maken van gezonde keuzes.

Specialisatie


 • Individuele begeleiding (1-op-1)
 • Stabiliseren van jongeren in moeilijkheden
 • Ambulante begeleiding
 • Systemisch gericht werken
 • Jongeren met gedragsproblemen
 • Preventie gericht werken
 • Delinquent gedrag

Aanbod


 • Begeleiding op maat
 • Coaching op leefgebieden
 • Dagbesteding (sport, werk, opleiding)
 • Talent ontdekken/ontwikkeling
 • Workshops
 • Op pad gaan met de jongere

Doelgroepen


 • Jeugdhulp van 12 - 18 jaar
 • Jongvolwassenen van 18-21 jaar
 • LVB (licht verstandelijk beperkt)
 • Jeugdwet & WMO

ONZE KERNWAARDEN


Individuele benadering

Bij ons weten we dat iedereen uniek is. Doelen, wensen en hulpvragen zijn vaak divers en laten zich niet gemakkelijk

in een hokje plaatsen. We passen onze aanpak aan op basis van de specifieke situatie en behoeften van de cliënt, waarbij we een gevarieerde mix van activiteiten gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld sport zijn als middel, vrijwilligerswerk als manier om compassie te tonen, dagbesteding, of een specifieke training om de kans op werk te vergroten.


Missie

Onze missie is om preventieve hulpverlening te bieden en zo veel mogelijk uithuisplaatsingen te voorkomen. We richten ons hoofdzakelijk op jongeren die moeten re-integreren in hun oorspronkelijke omgeving of zelfstandigheid moeten bereiken. Daarnaast ondersteunen we vroegtijdige schoolverlaters. Kortom, we staan klaar voor jongeren die een extra steun in de rug nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en te integreren in de samenleving.


                                                                                                                 Visie

Bij DiverCity Coaching zijn we ervan overtuigd dat elke jongere, ongeacht hun achtergrond, een onbenut potentieel heeft. Samen streven we ernaar dit potentieel te benutten door middel van ondersteuning en nauwe samenwerking binnen ons diverse en professionele team. Onze aanpak kenmerkt zich door flexibiliteit, maatwerk en doorzettingsvermogen.


Onze kernwaarden

Deze waarden vormen de basis waarop een coach van DiverCity-Coaching handelt en zijn kenmerkend voor onze werkwijze. De kernwaarden zijn: verbindend, flexibel en gericht op de cliënt


VOOR JOU?Begeleiding en coaching zijn effectieve middelen om individuele doelen te bereiken en situaties te verbeteren. Of het nu gaat om het versterken van ouder-kindrelaties, het omgaan met werkgerelateerde stress, het bevorderen van verstandig gebruik van sociale media, of het ontwikkelen van assertiviteit en zelfvertrouwen, onze diensten bieden ondersteuning op maat.


Wij richten ons ook op het omgaan met diverse uitdagingen, waaronder angststoornissen, conflicten met ouders, interpersoonlijke relaties, assertiviteitstraining, gedragsproblemen, depressie, en gepest worden. Het verbeteren van sociale vaardigheden speelt hierbij een cruciale rol.


Soms worden dagelijkse activiteiten belemmerd door problemen zoals pesten, angst, depressie, seksuele identiteit, gameverslaving, middelenmisbruik, groepsdruk, of problemen op sociale media. In deze gevallen staat DiverCity Coaching klaar om te helpen."
Onze programma's

Ambulante begeleiding


Voor veel jongeren die uitstromen vanuit zowel open/gesloten settingen is vaak de stap (te) groot om op eigen benen te staan en functioneren. 


Als ambulante hulpverlening zijn wij gespecialiseerd om deze jongeren te ondersteunen in hun wensen en behoeften. De ondersteuning wordt zowel geboden met jongeren individueel als bij de jongeren thuis. 


Ons doel hierin is om de zelfstandigheid van de jongeren zoveel mogelijk te vergroten.

Individuele begeleiding


DiverCity-Coaching biedt individuele coaching die gericht is op het stimuleren en waar nodig ondersteunen van jongeren tot 23 jaar in hun ontwikkeling naar volwassenheid of het krijgen van regie op hun leven.

 

De coach bouwt een veiligheidsnetwerk om de jongere heen en gaat zonodig ook in gesprek met de ouders, verzorgers, school, stageplek, werkgever en het sociale netwerk van de jongere. Zij kunnen inzicht geven in de problematiek van de jongere. De coach gaat mee op gesprek naar school, werkgever en hulpverlening (dit gebeurt op vrijwillige basis en alleen als de jongere dit wenst).

Dagbesteding


Wij bieden dagbesteding op onze locatie waarbij wij een zinvolle daginvulling geven. Wij kunnen diverse activiteiten faciliteren zoals een sportschool, gamekamer, tafelvoetbal, pooltafel etc.

 

Naast deze activiteiten beschikken wij ook over ruimtes waarbij jongeren rustig aan het werk kunnen voor bijvoorbeeld onderwijs.Groepsbegeleiding


DiverCity-Coaching heeft groepsbegeleiding die jongeren aanmoedigt om te werken aan hun eigen doelen. Samen met anderen. Teamwork. In kleine groepjes maken ze kennis met verschillende vormen leerzame vrijetijdsbesteding, zoals: sport, gesprekken aangaan, muziek, theater, voeding en multimedia.


Belangrijke doelen van groepsbegeleiding zijn: het versterken van de (sociale)vaardigheden en het vergroten van de (sociale) zelfredzaamheid,

Workshops


Talent ontwikkeling vinden wij bij Divercity-Coaching een belangrijk onderdeel in het ontwikkel proces van jongeren. 


Wij bieden op het gebied van sociale vaardigheden, kunst en cultuur, sport, muziek en handvaardigheden diverse workshops.


Hierin kunnen jongeren ziah in hun eigen interessegebieden ontwikkelen wat eventueel kan leiden tot een stage of een opleiding. 

Onderwijsondersteuning


Bedoeld voor de jongeren die niet mee kunnen komen binnen het (regulier) onderwijs. Binnen Divercity-coaching bieden wij jongeren de mogelijkheid om bij ons op locatie aan onderwijs te zitten, om te voorkomen dat zij een nog grotere achterstand oplopen.


Afhankelijk van niveau en vaardigheden bieden wij een programma op maat. De jongeren volgen een programma individueel of in groepsverband. Afsluitend met een (educatieve) activiteit ter bevordering van talentontwikkeling.

The youth of today

are the leaders of tomorrow

~ Nelson Mandela ~